Network Marketing ideer

Hvad er

NETWORK MARKETING?

Kort introduktion

Network Marketing fortalt

Disse sider vil forklare nærmere om Network Marketing. Nogle kender det også som MLM (Multi Level Marketing), og hos JuicePLUS+ bruger vi selv begrebet Personal Franchise.

Formålet med denne del af vores website er at forklare i detaljer, hvordan Network Marketing (fremover forkortet til NM) fungerer, og hvorfor det er en rigtig god forrretningsmodel.

Desværre er der nogle, der har en negativ opfattelse af NM. Det skyldes delvist, at nogle firmaer og forhandlere har misbrugt konceptet og delvist skyldes det manglende kendskab til konceptet.

Her får du, så kort som muligt, den nødvendige information, for at du ikke selv skal sidde med en negativ opfattelse.

Som navnet siger, markedsfører man produkter gennem et netværk af forhandlere. Det er ikke et spørgsmål om at bruge sit eksisterende netværk af familier og venner. Desværre har forbrugerombudsmanden ikke helt forstået det, så hans bekymring ved NM er, at man gør brug af “vennetjenester” (som han ikke kan lide) og bombarderer den nære omgangskreds med sine produkter og forretningsidé.

Som de erfarne og succesrige NM forhandlere vil vide, er de nære venner som regel de meste svære at få om bord, og skal man have succes skal man meget bredere ud end bare til familie og venner.

Det betyder ikke, at man ikke kan udnytte den erfaring og de kontakter man måtte have. Det er som regel den hurtigste måde at komme i gang på. Man skal bare ikke fokusere blindt på den målgruppe, men fra starten satse på at opbygge et nyt og selvstændigt netværk af folk, der er interesserede i produktet og forretningsideen.

Marketing gennem netværk

Ikke pyramidespil

Ikke pyramidespil

Måske husker du fra dine barnsben begrebet kædebreve? Man sender postkort til en række venner, med ens navn i bunden, og beder modtageren sende nye postkort videre til dennes venner, og retur til en selv osv. osv. Til sidst sidder den, der startede kæden, med hundredvis af kort og de, der kom med sidst, spilder en masse tid og får ingen kort. Irriterende, skuffende, men uskyldigt.

Det udviklede sig til de, nu ulovlige, pyramidespil hvor man i stedet for kort brugte store kontantbeløb. Ved at indbetale f.eks. 10.000,- ville man indenfor et par uger være millionær.

Da det blev ulovligt, var der nogle, der forsøgte at omgå loven ved at misbruge NM konceptet, og lade nye forhandlere betale for at være med i konceptet, mod lovning om at de senere kunne komme til at tjene rigtigt mange penge.

Det har medført garager fulde af usælgelige produkter, mange MEGET utilfredse deltagere og mange fjernsynsprogrammer.

NM er ikke et pyramidespil. Tegner man et billede at netværket af forhandlere, ligner det en pyramide på samme måde som et almindeligt organisationsdiagram gør. Men det gør det ikke til et odiøst pyramidespil.

Der er NM koncepter, der fungerer mere som indkøbsforeninger end som egenlige salgsorganisationer. De kalder sig stadig NM, og da gruppen omfatter nogle at de første og mest succesrige organisationer, kan jeg ikke rigtigt påstå, at det er ikke er NM organisationer.

Men hvis budskabet lyder, at du skal tegne op for at få rabat på nogle produkter eller ydelser, og at du får mere rabat jo flere andre, du får overtalt til at tegne op, så de også kan få rabatter, så er der altså nogle alarmklokker, der ringer inde i mit hoved.

De forbrugerbeskyttelsesorganer, der overvåger salgsorganisationer, anbefaler at mindst 80% af de produkter, der sælges af NM firmaet, sælges ud af organisationen. Det vil sige til slutbrugere, der ikke er tegnet op som forhandlere, men kun er brugere eller kunder til produkterne – altså direkte salg, som det kaldes.

NM er en god måde at forhandle produkter på, med tryk på produkter, direkte til slutbrugere.

Produkter

Network Marketing Distribution

Aflønning

Første og vigtigste punkt er, at du ALDRIG må få betaling for at skaffe en ny forhandler.

En ny forhandler kan evt. betale et mindre gebyr for at starte op, men det skal være betaling til hovedfirmaet, aldrig til den forhandler, der opretter den nye forhandler. Fokus må IKKE være på at tegne nye forhandlere op, men på at skabe et salg og en omsætning.

Din indtjening skal komme fra dit eget salg og det salg, som de forhandlere, du har tegnet op, selv har skabt. Du får altså betaling for at lære at sælge et produkt, og at lære dine forhandlere at gøre det samme. Når de har succes og får en god omsætning, er du glad for at få betaling, som en procentdel af deres omsætning.

De beregninger, der ligger til grund for den aflønning, du får for arbejdet, kan være komplicerede.

Forbrugerombudsmanden mener, det er et problem, når disse bliver uigennemskuelige. Men det er ingenting i forhold til vores skattesystem, som åbenbart er helt ok. Beregningerne er ikke komplicerede for at gøre dem uigennemskuelige. De er komplicerede, fordi det er kompliceret at give en inspirerende aflønning af en, potentielt, stor organisation, med mange niveauer af forhandlere i mange forskellige lande. Som regel er det nok at forstå de næste par skridt i den retning, du har besluttet, at din forretning skal tage.

Der er mange forskellige historier om hvordan NM er opstået, men den mest almindelige er at der var Carl Rehnborg, der tilbage i perioden 1917 til 1927 var i Kina og der blev betaget om ideen om kosttilskud. Da han kom tilbage til Californien oprettede han firmaet The California Vitamin Company, som han i 1937 gave det nye navn Nutrilite.

Han legede med forskellige ideer til hvordan han kunne markedsføre sine produkter, og seks år efter begyndte han at markedsføre sine produkter med noget, der minder om det vi i dag kender som NM.

To af hans forhandlere Jay Van Andel og Rich DeVos opdagede værdien af et sådant distributionskoncept og startede et konkurrerende firma Amway, som i 1972 var blevet så stort at det kunne overtage Nutrilite, og i dag er et af de største af den slags virksomheder.

Der er ofte retssager mod firmaer, der misbruger systemet, og da disse ofte får stor opmærksom, går det generelt ud over resten af firmaerne, uanset hvor seriøse de måtte være. Men trods bølgerne stiger omsætningen af produkter solgt gennem NM firmaer, og det er i dag en forretningsform man ikke kan komme uden om.

Historien bag …

Et kik i motorrummet …

Grund-ideen i NM er at få rigtigt mange mennesker til at distribuere produkterne. I teorien vil 5 mennesker, der hver finder 5 mennesker, der hver finder 5 mennesker, der hver finder 5 mennesker, der hver finder 5 mennesker, der hver vil være distributører, give et netværk af 3905 distributører.

Det vil sige, at med bare en minimal omsætning, som den første forhandler får en procentdel af, kunne det betyde en stor indtjening. Hvis f.eks. hver distributør omsætter for bare 5.000,- på en måned, og du får en provision på 5% af deres salg, så vil du tjene over en halv million om måneden. Det virker naturligvis tillokkende.

Men dette er bare en model for, hvordan det virker. Virkeligheden ser slet ikke sådan ud. Egnede distributører skal findes, og de skal undervises i produkterne og i hvordan, de finder og underviser nye distributører – og mange kan ikke omsætte for særligt meget, før de har været i gang et stykke tid. Det kræver fokus, selvdisciplin, tålmodighed og en del andre færdigheder.

Hvis man lader sig lokke af modellen, og tror det er nemt, vil man blive skuffet. Der er desværre mange, der har ladet sig lokke, og de skuffede distributører er de, der taler dårligt om NM og siger, det ikke kan lade sig gøre.

Men det kan det, hvilket man kan se, når man går til møder og taler med de, der har succes. Det kræver en sponsor (den der har startet én op), der har erfaring og et produkt, der er et marked for. Desuden kræver det, at man betragter det lige så seriøst, som man ville tage dét at starte en traditionel virksomhed, eller at få et nyt job. Give det den nødvendige tid, lære hvad der skal læres og gå til det, som havde man en chef, man skulle vise, hvad man dur til.

Hverdagen

Hvordan ser livet ud som selvstændig med Netværk Marketing?

Det afhænger helt af, hvor meget man har besluttet sig for at lave. Hvis det kun er et par timer en gang imellem, så kan man sige, at det er på hobby niveau, og så er dagene måske ikke så forskellige fra dem, du kender. Har man valgt at gøre det til sin levevej, så er der mange ting, der er anderledes. Meget anderledes end af være i et job, og ret anderledes end andre ting, man kan gøre som selvstændig.

Fælles er, at der ikke er nogen minimumsgrænse for, hvad man skal lave. Det er dig, og ikke din chef, der bestemmer hvor meget arbejde, du skal lægge for dagen – og hvor meget du vil tjene på det. Omvendt, er der helle ikke nogen eller noget, der sætter en topgrænse for dit aktivitetsniveau eller indtjening.

I et traditionelt job er man ansat til en bestemt løn og får måske nogle få procent forhøjelser om året, alternativt må man prøve at avancere til en bedre betalt stilling. Men det tager tid, og der er måske slet ikke nogle huller i organisationsplanen, du kan udfylde.

I Network Marketing afhænger alt kun af dig. Din “upline”, “sponsor” eller hvad dit system kalder den, der har introduceret dig til ideen, tjener penge på din succes, så der er ingen, der har interesse i at holde dig tilbage. Tværtimod.

Det største krav, der stilles til dig – og vel at mærke, som du skal stille til dig selv – er selvdisciplin. Ting kommer ikke af sig selv. Der er aktiviteter, der skal laves hver dag, mennesker der skal kontaktes, arrangementer, der skal planlægges, nyheder, der skal læses osv. Der er ikke nogen chef, der følger op og spørger dig, om du nu har lavet alt det, du skulle – og så kan det for nogle være nemt at lade sig forstyrre af hverdagens andre gøremål.

Men kan du styre det, så har du også meget store frihedsgrader. Er vejret godt tager du måske på stranden, selv om det er onsdag formiddag. Regner det hele week-enden, så indhenter du det forsømte der. Da meget af din indtægt kommer fra det salg, dine forhandlere laver, kommer dine indtægter, selv om du vælger at holde ferie. Hvis du sælger produkter, der aftages på abonnement, eller gentaget salg, så vil din indtægt være jævnt fordelt over året. Ja, du kan sågar lave dit arbejde fra dit sommerhus, eller fra et sted i udlandet, hvor du nyder livet.

Til gengæld kan nogle føle, at det, at man ikke har kolleger fra arbejdet, kan være lidt kedeligt. Men det behøver det så sandelig ikke at være. De fleste af vore gode venner, har vi fået gennem forretningen, ikke nødvendigvis fordi de er forhandlere, men fordi man får en meget større berøringsflade, når man er i kontakt med så mange mennesker.

Visit Us On Facebook